KAKO RADIMO

Sigurnost ljudi i imovine je osnova našeg poslovanja

Naši zaštitari su obučeni u svim sektorima zaštite i zahvaljujući treninzima i širokom iskustvu sposobni su pružiti profesionalne usluge klijentima 24 sata dnevno.

 

Tokom cijele godine vrše se provjere psihofizičkih sposobnosti, poznavanja zakonskih ovlaštenja, upotrebe fizičke sile, upotrebe vatrenog oružja, a sve u cilju pružanja kvalitetnih usluga obezbjeđenja i stvaranja uzajamnog povjerenja sa korisnicima naših usluga.

Agencija za zaštitu ljudi i imovine Gama AA d.o.o –  je zaštitarska kompanija sa 100 % domaćim kapitalom koja djeluje na području cijele Bosne i Hercegovine. Agencija Gama AA d.o.o  registrovana je 18.01.2013. godine.

ŠTA RADIMO

Prvi i osnovni zahtjev – zaštita klijenta, Gama AA Security rješava izborom one usluge koja je optimalna za klijenta i pruža je klijentu u trenutku kada mu je najpotrebnija.

FIZIČKA ZAŠTITA 100%
TEHNIČKA ZAŠTITA 100%
24-SATNI DOJAVNI CENTAR 100%
PROCJENA UGROŽENOSTI 100%
MOBILNA INTERVENCIJA 100%
BLISKA ZAŠTITA VIP LICA 100%
TRANSPORT NOVCA I VRIJEDNOSNIH DOKUMENATA 100%
PROJEKTOVANJE SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE 100%

NAŠA MISIJA

Potpuna orijentacija prema klijentu, kvalitetan postprodajni servis, garancija, redovni obilasci, otvorenost za dogovor i komunikaciju, usluge obuke i tehnike podrške, potpuna briga o svim korisnicima.

FILOZOFIJA

Uvježbani i educirani uposlenik kompanije Gama AA je uvijek pripravan i sa posebnom pažnjom u stanju je vidjeti i izvijestiti o stvarima koje drugi neće ni primijetiti.

POLITIKA

Svi pripadnici i saradnici kompanije Gama AA educiraju se tako da im je na prvom mjestu bezbjednost i osjećaj sigurnosti klijenta, njegove porodice, imovine i dragocjenosti

IDEJA

Svoje poslove obavljamo uz izražavanje ličnih iskustava svakog pojedinca u kompaniji, što u kombinaciji sa stručnošću rezultira pružanjem usluga najviše kvalitete.

SIGURNOST PRIJE SVEGA

Fer i korektan odnos, budnost i uslužnost su osnovni rincipi našeg rada.

Sigurnost, legitimnost, inovativnost, kvalitet, saradnja, proaktivnost i partnerstvo su temeljna načela u poslovnoj filozofiji i načinu kreativnog djelovanja agencije. U stalnom smo kontaktu sa svim korisnicima usluga u rješavanju svakog sigurnosnog problema, bez narušavanja svakodnevnih obaveza.

POLITIKA CIJENA USLUGA

Obzirom da se svakom slučaju pristupa individualno, projekciju cijena naših usluga je moguće izvršiti nakon detaljne analize zahtjeva klijenta od strane našeg stručnog tima.